آدرس :  تهران ، نرسیده به میدان ولیعصر ، مرکز کامپیوتر ایران ، واحد 212

تلفن : 88927010 – 021